Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Бедствието е управленско, а не природно

Социалист: Бедствието е управленско, а не природно

Социалист: Бедствието е управленско, а не природно

Стотици хиляди бъл­гари  са без вода, има хиляди незаконни сметища, дишаме мръсен въз­дух – всичко това не е предиз­викано от природно бед­с­т­вие, а от бед­с­т­вието, което управ­лява в момента дър­жавата. Хаосът е пов­семес­тен – във всяка една сфера на общес­т­вото. Един­с­т­веното решение е промяна в управ­лението”. Това заяви зам.-председателят на ПГБСП за Бъл­гария“ Христо Проданов пред БНТ. Проданов под­черта, че проб­лемът за всички засег­нати от кризата граж­дани остава нерешен. „Можеше ли тази криза да бъде избег­ната, ако бяха раз­к­рили по-рано проб­лема, а не го криеха заради мес­т­ните избори? Заради това отлагане се   налагат скъпи мерки – 25млн за изг­раж­дане на тръба, за да дос­тига вода до Пер­ник. Но кой плаща за тази неком­петен­т­ност? Не плаща премиерът Борисов, а всички бъл­гар­ски граж­дани, включително тези, гласували за ГЕРБ”, изтъкна социалис­тът. „Управ­лението на ГЕРБ докара общес­т­вото до криза, а те продъл­жават да се оправ­дават с някой друг. Както искате го обяс­нявайте,  но хората страдат заради вашите грешки, не вие”, каза Христо Проданов. Той бе категоричен, че е крайно време управ­ляващите да поемат своята отговор­ност : „Борисов нап­рави много грешки през пос­лед­ните 10 години, хаосът в страната е благодарение на неговото управ­ление и той трябва да поеме отговор­ност”. „Забър­к­ването на президента Радев в измис­лен скан­дал  е едно отв­личане на вниманието от теж­ките кризи  в страната. Стотици хиляди бъл­гари са без вода, пред­с­тои гласуване за промяна  на курса за лев спрямо евро. Изб­ран е под­ходящ момент, за да се заметат проб­лемите”, завърши Христо Проданов. „Вотът на недоверие вече е успешен. Животът на хората е пос­тавен на изпитание. Общес­т­вото е нас­т­роено срещу управ­ляващите, протес­тите са ежед­невни”. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Иван Иванов пред Нова телевизия. „Оттук нататък съвет­вам пар­тия „Воля” да не наричат себе си опозиция, защото очевидно се опит­ват да влязат  през зад­ния вход в управ­лението. Това, че днес те ще под­к­репят това порочно управ­ление показва, че те не са опозиция”, комен­тира социалис­тът. Той допълни, че управ­ляващите са се вкоп­чили в това да останат на власт на гърба на стотици хиляди бъл­гар­ски граж­дани. Иванов под­черта, че вотът на недоверие е бил поис­кан от бъл­гар­с­ките граж­дани: „Те са принудени да живеят в среда, която ги лишава от най-жизненоважните елементи – водата и въз­духа”.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...